metsanhoitopalvelut

Viisipuun kautta hankit metsänhoitotyöt vaivattomasti. Tarvittaessa opastamme metsänomistajaa myös omatoimiseen työskentelyyn. Käyttäessäsi Viisipuun palveluita laadimme toteutusselvitykset ja tuettavissa työlajeissa haemme KEMERA-tuet puolestanne. Metsänhoitotöitä teemme Hämeenlinnassa ja lähiympäristössä

Metsänhoitopalveluitamme:

  • Maan muokkaus
  • Istutus ja kylvö
  • Metsänviljelymateriaalin välitys
  • Taimikon varhaishoito
  • Taimikon hoito
  • Nuoren metsän kunnostus
  • Energiapuun korjuu