metsaomaisuuden-hoito

Hoitosopimukset

Teemme metsänomistajien kanssa metsätilojen hoitosopimuksia. Jokaisen asiakkaan kanssa sovitaan hänen tarpeitaan vastaava sopimus, jossa määritellään palvelut ja menetelmät.

Sopimuksella pyritään suunnitelmalliseen metsänhoitoon, mikä parantaa metsätalouden kannattavuutta.

Sopimus sisältää metsäsuunnitteluun, metsähoitotöihin sekä puukauppaan liittyvät toimeksiannot. Lisäksi huolehdimme sopimuksen kohteena olevien metsien sertifioinnista.

Hoitosopimuksia teemme entisten Hämeen- ja Uudenmaanläänin alueelle

Puukauppapalveluitamme ovat

  • Hakkuumahdollisuuksien selvittäminen
  • Leimikon suunnittelu
  • Tarjouskilpailu leimikosta
  • Puunkorjuun valvonta
  • Puukaupan teko valtakirjalla