tiet-ja-ojat

Viisipuun toimihenkilöillä on mittavat kokemukset metsänparannustöiden suunnittelusta sekä toteutuksesta.

Suunnittelemme ja toteutamme metsäteiden rakennus- ja perusparannushankkeita sekä kunnostusojitushankkeita.

Tiehankkeet

  • Metsäteiden suunnittelu ja rakentaminen
  • Teiden perusparannusten suunnittelu ja toteutus
  • Myös useamman tilan hankkeet
  • KEMERA-rahoitukset

Ojitushankkeet

  • Kunnostusojitushankkeiden suunnittelu ja toteutus
  • Ojitushankkeiden vesiensuojelusuunnitelmat
  • Piennartiet
  • Lannoitustarpeen määrittely ja tarvittaessa lannoituksen toteutus
  • KEMERA-rahoitukset

Hoidettu puusto on ehdoton edellytys KEMERA-rahoituksen saamiseksi.

Hoidamme tarvittaessa myös ojitusalueen puuston kuntoon. Yleensä ojitusalueelta hakattava puusto kattaa kunnostusojituksen ja mahdollisten hoitotöiden kustannukset ja tuo tuloja metsänomistajalle.