metsasuunnittelu

Metsäsuunnittelu ja tila-arviot

Suunnitelma pitää sisällään metsäammattilaisen ehdotukset metsänhoito- ja hakkuutöistä sekä puustoarvion.

Metsäsuunnitelman pohjana on omistajan tavoitteet metsän suhteen. Taloudellisen tuoton lisäksi metsäsuunnitelma voi painottaa riistan elinolosuhteita, luonnon monimuotoisuutta tai maisemanäkökulmia.

Metsäsuunnittelua olemme tehneet yrittäjinä yli 30.000 ha. Suunnittelualueet ovat vaihdelleet kaupunkien puisto- ja ulkoilumetsistä normaaliin talousmetsään. Asiakkainamme ovat kunnat, metsänomistajat, yhteisöt ja metsäalan organisaatiot. Laadittujen suunnitelmien koko on vaihdellut kolmen tuhannen ja kahden hehtaarin välillä.

Metsäsuunnitteluohjelmistona käytämme ForestKIT-ohjelmistoa. Ohjelmistot ovat yhteensopivia kaikkien tärkeimpien ohjelmistojen kanssa.

Käytämme metsäsuunnittelussa Samsung, Panasonic ja Algiz-maastotietokoneita ja puustotiedot keräämme Masser RC dendrometreillä.

Metsäsuunnittelua teemme koko maan alueella.

Tila-arvioita teemme kaikkiin käyttötarkoituksiin ja kaiken kokoisille tiloille.

Metsän arvo lasketaan summa-arvomenetelmällä, jossa lasketaan yhteen maapohjan ja taimikoiden arvo sekä huomioidaan puuston määrä ja hakkuumahdollisuudet.