Viisipuu logo

Täyden palvelun metsätoimisto

Tarjouspyyntö

Hiilenä metsässä

Hiilivarasto, hiilinielu ja hiilitase ovat olleet paljon esillä viime aikoina. Kun käsitteet ovat tulleet nopeasti yleiseen keskusteluun, ovat niiden merkitykset jääneet monella epäselväksi.

Usein kuulee väitettävän, että vanhat metsät olisivat hyvä hiilinielu. Sitä ne eivät kuitenkaan ole, sillä niissä kasvu on jo hidastunut ja sitä kautta hiiltä ei juurikaan sitoudu lisää. Samoin niissä alkaa olla luontaista poistumaakin. Hiilivarastoina ne kuitenkin toimivat vielä pitkään.

Parhaita hiilinieluja ovatkin nuoret, hoidetut metsät, joissa kasvu on nopeaa ja puustopääomakin alkaa olla jo merkittävä. Taimikoissakin kasvu on nopeaa, mutta puuston kuutiotilavuus on vielä alhainen.

Hiilitaseella tarkoitetaan metsään sitoutuvan hiilen kokonaismuutosta. Jos hiiltä sitoutuu metsään enemmän kuin sitä hakkuissa tai luontaisesti poistuu, on hiilitase positiivinen.

Viime viikkoina on ollut keskustelua vuoden 2018 ennätyssuurten hakkuiden vaikutuksesta hiilen sitomiseen. Uutisoinnista on saattanut saada käsityksen, että Suomen metsien hiilen sitominen olisi kääntynyt kymmeniä prosentteja negatiiviseksi. Totuus kuitenkin on, että sen kasvu on hidastunut. Vuonna 2019 oli hakkuumäärä jo paljon pienempi ja nyt 2020 lasku on jatkumassa. Tämä tarkoittaa, että metsien hiilivaraston kasvu kiihtyy jälleen.

Parasta tässä hiiliasiassa on, että parhaita hiilen sitojia ovat hoidetut talousmetsät. Kun metsän uudistustoimet tehdään heti päätehakkuun jälkeen, istuttamalla jalostettuja taimia kääntömätästettyyn maahan, saadaan uusi metsä nopeasti kasvuun. Oikea-aikaset varhaisperkaukset, taimikonhoidot ja ensiharvennukset takaavat, että puusto kasvaa ja järeytyy nopeasti ja saadaan paljon hyvälaatuista puuta. Hyvin hoidetun metsän tukkisaanto on korkea, jolloin suurempi osuus puusta menee rakentamiseen.

Tilakohtainen metsäsuunnitelma on paras työkalu ilmasto- ja talousviisaaseen metsänhoitoon. Sen avulla kaikki metsän toimenpiteet tehdään oikea-aikaisesti ja taloudellisesti. Se mahdollistaa myös talouden luotettavan suunnittelun pitkälle tulevaisuuteen.