Viisipuu logo

Täyden palvelun metsätoimisto

Tarjouspyyntö

Maailma muuttuu

Maailma muuttuu nyt nopeasti. COVID-19 oli ensimmäinen pandemia, joka levisi jokaisen maapallon ihmisen lähiympäristöön ja vaikutti meidän kaikkien arkeen jollain tavalla. Liikkumista on pyritty rajoittamaan ja kasvotusten yhteyden pitoa on vältetty. On jouduttu pakon edessä opettelemaan uudenlaisia tapoja järjestää kohtaamiset ja kokoukset. Erilaiset kokous- ja mobiilisovellukset ovat tulleet kaikille tutuksi. Alakoululaisista eläkeläisiin asti ovat kansalaiset opiskelleet, kommunikoineet ja asioineet Skypellä, Teamsilla ja Zoomilla verkossa. Siltä osin maailma on muuttunut pysyvästi.

Voisi ajatella, että metsässä muutos ei näkyisi. Suuri osa metsänomistajista asuu kaukana metsistään. Tänä vuonna on monella metsänomistajalla jääneet metsäkäynnit hyvin vähiin. Samaan aikaan kaikki metsäorganisaatiot ovat sulkeneet toimistoja ja asiakaskontaktit on rajattu minimiin. Moni asia, joka on aiemmin hoidettu metsäkäynnillä asiantuntijan kanssa, on nyt jäänyt tekemättä.

Hyvä metsäsuunnitelma on nyt noussut sille kuuluvaan arvoonsa. Millainen sitten on hyvä metsäsuunnitelma?

Oikea metsäsuunnitelma tehdään maastotyönä. Työ aloitetaan toimistolla ennakkokuvioimalla metsälö käyttäen hyväksi saatavilla olevaa ilmakuva-, kaukokartoitus- ja karttadataa. Nykyaikaisessa metsäsuunnitteluohjelmassa on myös rajapinnat museoviraston ja ELY-keskuksen moniin aineistoihin.

Maastossa suunnittelijan pitää kiertää kaikki kuviot tarkasti, jotta kuvion rajat ja puustotieto tulee oikein. Suunnittelija inventoi maastossa puuston ja kasvupaikan ominaisuudet sekä hakkuu- ja hoitotarpeen kymmenelle seuraavalle vuodelle. Luonnon monimuotoisuuskohteet ja metsän terveyden ongelmat on mahdollista huomata ajoissa maastossa.

Nykyisin mm. isot metsäyhtiöt ja jotkut pienemmätkin toimijat kauppaavat metsäsuunnitelmina tuotteita, joissa maastotyötä ei tehdä lainkaan tai vain osalla kuvioista. Niitä ei kuitenkaan pitäisi myydä metsäsuunnitelmina.

Huolella tehty, ajantasainen metsäsuunnitelma on edellytyksenä, jotta metsien hoitaminen onnistuu ilman jatkuvaa maastossa käyntiä. Hoitotöiden suunnittelu ja teettäminen on helppoa ja turvallista ilman erillistä maastokäyntiä. Leimikoiden suunnittelu ja puukauppojen teko on helppoa ja turvallista, kun kuvio- ja puustotiedot ovat paikallaan. Metsänomistajan on helppo keskustella taimikonhoitajan tai motokuskin kanssa etänä, kun kädessä on mobiilikartta kuviotietoineen.

Hyvä metsäsuunnitelma maksaa itsensä nopeasti, kun työt tulee tehtyä ajallaan ja turhat metsäkäynnit jäävät pois.